Witamy na stronach Biura Biegłych Rewidentów w Tarnowie

Biuro Biegłych Rewidentów Spółka z o. o. została utworzona w 1993 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110999. Jest Spółką 13-tu osób fizycznych, w tym 11 biegłych rewidentów i została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR pod numerem 460. Jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnie z wymogami art.50 ust.1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.